Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zajímá Vás, jaká je aktuální úroveň kultury bezpečnosti ve Vaší firmě?

Chcete dále zlepšovat kulturu bezpečnosti Vaší společnosti?

Hledáte další náměty, inspiraci a příklady dobré praxe?


Pokud ano, využijte šanci, kterou nabízí soutěž Safety Culture Award!Soutěž Safety Culture Award se zaměřuje na komplexní posouzení kultury bezpečnosti v podnicích.
Hodnotí, nakolik je bezpečnost reálnou hodnotou, nakolik je součástí každodenního života firmy, nakolik se v této oblasti angažuje vedení i řadoví zaměstnanci atd. Posuzují se tvrdé faktory (počet nehod, politika, systém a řízení BOZP, spolupráce s externími firmami), tak i měkké faktory (povědomí, chování, angažovanost, komunikace, …). Zároveň poskytuje všem zúčastněným firmám informace důležité pro další zvyšování úrovně bezpečnosti.


Organizátor:
Spoluorganizátoři:
Záštita:
Odborní garanti:
Partneři:
Mediální partner: